Học cùng MMP English: Yesterday – một dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn!


Làm thế nào để mô tả các hoạt động xảy ra vào ngày hôm qua?

Hôm nay MMP English sẽ cùng với các em học về từ Yesterday – một dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn.

Video dưới đây hướng dẫn đầy đủ chi tiết về cách sử dụng của từ Yesterday, các em hãy xem video và học cùng MMP English!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *