Học cùng MMP English: Last week – một dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn!


Last week có nghĩa là gì và dùng như thế nào?

Last week là một dấu hiệu thường gặp để nhận biết thì hiện tại đơn trong tiếng Anh.

Video dưới đây là bài giảng chi tiết về cách sử dụng từ Last week trong thì quá khứ đơn, các em hãy xem và học cùng MMP English nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *