Học cùng MMP English: Usually – một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn!


Làm thế nào để nhận biết thì hiện tại đơn trong tiếng Anh?

MMP English sẽ cùng với các em học mộ dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn, một trạng từ tần xuất- Always.

Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết cụ thể. Các em hãy xem và học cùng MMP English nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *