Học cùng MMP English: Sometimes – một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn!


Từ “sometimes” này dùng như thế nào nhỉ?

Hôm nay MMP English sẽ cùng với các em học về cách dùng từ sometimes – một dấu hiệu nhận biết củ thì hiện tại đơn.

Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết, các em hãy xem và học cùng MMP English nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *