Học cùng MMP English: NOW – một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn!


Làm thế nào để nhận biết thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh?

Bài viết này sẽ giúp các em học và tìm hiểu về Now – một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn.

Dưới đây là video hướng dẫn cụ thể về cách dùng của từ Now. Các em hãy xem và học cùng MMP English nhé!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *