Học cùng MMP English: Look! – một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn!


MMP English xin chào tất cả các em!

Các em có biết có những dấu hiệu nào nhận biết thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh?

Hôm nay MMP English sẽ cùng với các em học về Look! – một trong những dấu hiệu nhận biết của thì Hiện tại tiếp diễn.

Dưới đây là video ngắn, các em hãy xem và học cùng MMP English nhé!

Look! – một dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *